Skip to content

Uslovi korišćenja-novapekara

 

Veb sajt pravila i uslovi korišćenja

 

1.Uslovi

Pristupanjem ovom web sajtu, saglasni ste sa dole navedenim uslovima korišćenja, svim važećim zakonima i propisima. Ako se ne slažete s bilo kojim od tih pojmova, zabranjeno je korišćenje ili pristupanje ovom sajtu. Materijali sadržani u ovim web stranicama su zaštićeni primenjivim autorskim pravima i zaštitnim znakom .

 

 2. Korisnička licenca

Dozvoljava se privremeno preuzimanje jedne kopije materijala (podaci ili softver) na web stranici Nove Pekara  za ličnu, nekomercijalnu svrhu. Nije dozvoljeno:

  • menjati ili kopirati materijale;
  • koristiti materijale za bilo koju komercijalnu svrhu ili za  javna izlaganja (komercijalna ili nekomercijalna);
  • ukloniti  autorska prava ili druge vlasničke zapise iz materijala;
  • ili prenos materijala na drugu osobu ili "ogledalo" materijala na bilo koji drugi server.

  3. Materijali i izmena

Materijal koji se pojavljuje na web stranici Nove Pekare može uključivati tehničke, tipografske ili fotografske greške. Nova Pekara može izvršiti promene na materijalima koji se nalaze na svojim internet stranicama u bilo koje vreme bez prethodnog obaveštenja. Nova Pekara se, međutim, ne obvezuje na ažuriranje tih materijala.

 

 4. Linkovi

Nova Pekara nije odgovorna za sve spoljne stranice povezane sa svojim internet stranicama i nije odgovorna za sadržaj bilo koje takve povezane stranice. Upotreba spoljnih internet stranica je na vlastitu odgovornost.

 

 5. Modifikacija uslova korišćenja sajta

Nova Pekara može promeniti ove uslove korišćenja za svoje web stranice u bilo kom trenutku bez prethodne najave. Korišćenjem ove web stranice saglasni ste sa trenutnom verzijom uslova i odredbi korišćenja.